Lagmansbladet

Lagmansbladet april 2020

Lagmansbladet mars 2020

Lagmansbladet december 2019

Lagmansbladet november 2019

Lagmansbladet september 2019

Lagmansbladet maj 2019

Lagmansbladet april 2019 

Lagmansbladet februari 2019 

Lagmansbladet december 2018 

Lagmansbladet november 2018 

Lagmansbladet oktober 2018 

Lagmansbladet augusti 2018 

Lagmansbladet maj 2018 

Lagmansbladet april 2018 

Lagmansbladet mars 2018 

Lagmansbladet december 2017 

Lagmansbladet november 2017

Lagmansbladet september 2017

 

Lagmansbladet Juni 2016

Rapport från Trädgårdsgruppen
Stort tack till er alla som var med och gjorde det vårfint på vår gemensamma städdag!
Äppelträden som vi planterade då ser ut att växa och må bra. Det är två olika sorter som ska trivas ihop. Det ena heter FREDRIK och det andra RUBINOLA.
Håll extra koll på rabatten utanför 11:ans port, där liljorna är på gång att blomma snart.

Rapport från Lokalgruppen


Nu gör vi sommaruppehåll men återkommer med aktiviteter i höst.
Vi har en fin lokal på plan S i 11:an som kan utnyttjas till mycket. Har du tips eller önskemål på aktiviteter så hör av dig till Folke Carlsson i 29:an, tel 070-720 32 76.
Är du själv intresserad av att ingå i lokalgruppen så prata med Folke alt lägg en lapp i föreningens brevlåda.

Återbruket
Återbruket håller stängt över sommaren, har du tips på öppettider/tillgänglighet mm så lägg en lapp i föreningens brevlåda alt maila på brf.hoppet@bredband.net


Lite som är på gång
- Sex lampor har placerats längst efter gångstigen
- Grillplatsen här har upprustning påbörjats och är i det närmaste klar – invigning i slutet av sommaren, anslag sätts upp
- OVK-besiktningen är framskjuten i tid. När det är dags går vi ut med information till alla


Rapport från Årsstämman
Ett 40-tal personer kom till årets stämma den 24 maj. Årsstämmans ordförande Jon Brändström från Mälardalens Bostadsrättsförening guidade oss genom årsredovisningen med resultat- och balansräkning och förslag till disposition av framtida underhåll. Årsredovisningen godkändes av stämman. Du hittar årsredovisningen på vår hemsida under rubriken Om oss.
Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
Valberedningens förslag till ny styrelse godkändes enligt följande:

Ordinarie ledamöter
Nyval för 2 år – Ulf Sandström
Nyval för 2 år – Thomas Lidmo
Nyval för 1 år – Ola Kvist
Kvarstår för 1 år – Mona-Lisa Jansson

Suppleanter
Nyval för 1 år – Mimmi Melén
Nyval för 1 år – Karin Lundmark
Till ny valberedning omvaldes Robert Kilje och Gunilla Åhlén.
Inga motioner hade inkommit till årsstämman.


Trevlig sommar
Önskar Trädgårdgruppen – Lokalgruppen – Återbruksgruppen - Styrelsen
brf.hoppet@bredband.net

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lagmansbladet Januari 2016

Rapport från Lokalgruppen

Vi jobbar för fullt med vårens program och inplanerat så här långt är:

 • Minst en kväll med diabildsvisning från något vackert resmål
 • En trevlig kväll med Smålandstema
 • Två trevliga kvällar med kåserier om helt skilda ämnen
 • En grillkväll

Vad gäller datum så återkommer vi, men det blir troligen på torsdagskvällar. Håll utkik efter våra ”affischer” på anslagstavlorna och i hissarna. Har du något önskemål om vad vi kan göra tillsammans, så hör av dig till Lokalgruppen. Utanför Lokalen finns en liten brevlåda där du kan lämna dina förslag, önskemål och synpunkter. ( i 11:an, vån S)

Torsdagsträffarna dagtid – mellan kl 14.00 och kl 16.00 – fortsätter naturligtvis som vanligt.

 

Rapport från Återbruket

Återbruket är i februari öppet tisdagen den 9:e och torsdagen den 18:e mellan kl 18.00 och kl 19.30. Kom och lämna de saker du inte längre behöver eller gör fynd bland de saker som redan finns där. Återbruket ligger i källarplanet i 11:an, ingång från utsidan av huset, bredvid källaringången.

 

Rapport från styrelsemötet den 11 januari

OVK besiktning, översyn av luftflöden i husen och injustering av värmeanläggningen är beslutad och beställd. HSB håller just nu på att handla upp en totalentreprenad.

Förskolan som hyr på Hörningsnäsvägen 16 har fått bygglov att sätta upp staket runt gräsytorna mot Hörningsnäsvägen. Planerad verksamhetstart under februari.

Grillplatssens upprustning ligger i 2016 års budget och det kommer att påbörjas under tidig vår. Även belysning på gångvägen finns budgeterad och kommer att iordningställas.

För övrigt gick vi igenom inkomna meddelanden på jourtelefonen, mejlen och post i brevlådan

 

Årsmöte och motioner

Tid för årsmöte?

Inför stämman har föreningens medlemmar möjlighet att lämna sina förslag till stämman. En motion är ett förslag till en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska besluta om. Det anges i föreningens stadgar inom vilken tid som motioner ska inlämnas till styrelsen, i vårt fall är det den sista januari. Detta skall göras i god tid före stämman så att styrelsen har möjlighet att läsa och kommentera alla motioner. Hur skall styrelsen besvara motioner? Om styrelsen vill bifalla motionen skriver man ”styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen”. Vill man att stämman ska avslå motionen behöver styrelsen motivera detta och sedan avsluta med ”styrelsen föreslår stämman att avslå motionen”. Får man in en motion som mer är en fråga till styrelsen kan man besvara den och avsluta med ”styrelsen föreslår stämman att anse motionen som besvarad”.

 

Årsmötets datum kommer i separat kallelse

 

Hyror, avgifter 2016

I den budget som är lagd för 2016 är det inga höjda hyresavgifter för Brf:are eller för förråd och p-platser. Förändring av hyrorna för hyresgästerna meddelas efter förhandling med Hyresgästföreningen.

 

Styrelsen Brf Hoppet 44

Brf.hoppet@bredband.net

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lagmansbladet november 2015

Rapport från Lokalgruppen
Välkommen att ta en paus från juljäktet! Torsdagen den 3 december kl 18.00–20.30 har vi soppkväll i ”Lokalen”. Du kan välja mellan två härligt goda soppor och därtill njuta en skinkmacka!
Allt till det löjligt låga priset av 20 kr.

Torsdagen den 17 december kl 18.00–20.30 bjuder styrelsen på sin traditionella julkväll med glögg och pepparkakor, också i ”Lokalen”.

Mycket välkommen!


Rapport från Återbrukarna
Torsdagen den 10 december samt tisdagen den 15 december är Återbruket öppet mellan kl 18.00 och 20.00.
Du är så välkommen att lämna saker du tröttnat på, men som någon annan kanske skulle bli glad för.
(Men inte möbler och inte vitvaror och helst inte böcker. Vi har helt enkelt inte plats.)
Det finns bra, fina, roliga saker att hämta. Du kan säkert finna julklappar som passar de flesta – helt GRATIS.
Välkommen!


Rapport från styrelsemöten i november.

 • Snart är det dags för en ny OVK-besiktning, det vill säga kontroll av ventilationssystemet. (OVK står för Obligatorisk Ventilationskontroll).
 • Vi samarbetar med HSB Södertörn i planeringen av besiktningen. Förarbetet inför slutbesiktningen beräknas påbörjas i början av nästa år. Så fort datum är bestämt kommer mer information att gå ut till alla boende.
 • Ett förslag till budget för 2016 har kommit från vår ekonomiska förvaltare MBF (Mälardalens Bostadsrättsförvaltning). Vi kompletterar med beräknade utökade kostnader som kommer nästa år och fastställer budgeten. Vi räknar med att inga avgiftshöjningar ska behöva göras.
 • På öppet möte med boende kom många frågor och önskemål upp. Flera av frågorna behöver styrelsen kolla upp, till exempel om det är tillåtet att sätta upp markiser på fasaden, kostnaderna för belysning nedanför radhusen, upprustning av grillplatsen med mera.
 • Äppelträd kommer att planteras framför radhuslängan.
 • Byte av armatur har gjorts i alla hissar.
 • Klagomål om ljudstörningar från gemensamhetslokalen i 11:an har inkommit och undersökts. Några ljudstörningar kunde dock inte styrkas.
 • En enkät om förslaget att inrätta ett återvinningsrum kommer att skickas ut till alla boende.
 • För övrigt gick vi igenom inkomna meddelanden på jourtelefonen, mejlen och post i brevlådan.

 

Styrelsen
brf.hoppet@bredband.net


Du vet väl att du hittar information om felanmälan och annat matnyttigt på vår hemsida http://www.brfhoppet44.se/

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lagmansbladet maj/juni 2015

Rapport från Trädgårdsgruppen

Stor tack till alla som var med på vår städdag.

Vi kunde se ett gott resultat av våra ansträngningar för att få det fint i vårt område.

Vill också tacka alla som skänkte påskliljelökar, vi skal plantera dessa i grässlänten vid parkeringen. Förhoppningsvis får vi se ett fint resultat till nästa vår

 

Rapport från Lokalgruppen

Så bra ”poliskvällen” blev. Anna Schelin, polisinspektör och brottsförebyggare, berättade bl a om Grannsamverkan och gav oss värdefulla tips om olika saker. Hon var så kunnig och underhållande. Du som tyvärr inte kunde komma missade verkligen något jättebra! Vi fick en uppsättning broschyrer som finns i ”Lokalen”. Du är välkommen dit att läsa dem.

Tack du okände som hängde en kartong med goda kakor på ”Lokalens” dörr! Tack, tack!

Inför hösten: Välkommen med önskemål om vad du vill att vi ska ordna. Kan du bidra själv med något? Sjunga, spela berätta?

”Lokalen” är öppen för sista gången inför sommaruppehållet, torsdag den 11 juni kl 14.00-16.00

Vi återkommer med höstens öppettider i ett senare Lagmansblad. Du kan naturligtvis låna ”Lokalen” även under sommaren.

Glad sommar! Önskar Lokalgruppen.

 

Rapport från styrelsemöten i april/maj

Vi gick bland annat igenom föreningens ekonomi och konstaterade att elkostnader, byte av trycktank i 11:an och kommande OVK-besiktning ser i nuläget ut att tära på ekonomin för 2015. Årsredovisningen delas ut innan årsstämman 12 maj och i den finns svar på den motion som inkommit till årsstämman. Vad gäller belysningen ute så väntar vi fortfarande på svar på två offertförfrågningar.

Kostnaderna för att förbättra grillplatsen visar sig bli väldigt hög, vi bedömer att det inte är rimligt att belasta föreningens budget i dagsläget. Vi behöver få klart med uthyrningarna av våra tomma lokaler först.

Önskan om barnvagnsutrymme har inkommit och vi kommer att titta på lämpligt utrymme.

I lokalerna där tidigare Arbetsförmedlingen huserade kommer Famnens Förskolor AB att hyra

Den outhyrda 2:an i 11:an vån BV kommer att hyras ut Din PT Wahlund.
Det är Peter Wahlund som är personlig tränare och han erbjuder träning utifrån dina behov, självförsvar, kostråd mm.

Hyreshöjning för hyresgästerna är nu klar och det blev 1% fr o m 20150101.

 

Noterat från årsmötet

Ett 25 tal kom till årsstämman i Folkets Hus den 12 maj. Årsredovisningen som delats ut till alla innan stämman, godkändes. Styrelsen omvaldes enligt valberedningens förslag. Den enda motion som var inlämnad, om sophantering, behandlades i sedvanlig ordning av stämman.

 

Lediga förråd

Det finns fortfarande några lediga förråd i varierande storlek att hyra.
Gå gärna ner och ta en titt på ditt förråd då vi kommer att sätta upp lappar på 3 förråd där vi söker ägare

 

Alla önskas en skön sommar!!

Styrelsen

Brf Hoppet 44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lagmansbladet April 2015

Rapport från Trädgårdsgruppen

Lördagen den 9/5 är det dags för vårstädning. Boka in detta datum och kom ut och var med och snygga till vårt område. Vi startar kl 10.00 och korvgrillning blir det vid 12 tiden.

Vi undrar om det finns fler som är intresserade av att vara med i trädgårdsgruppen? Det vore kul och trevligt med fler trädgårdsintresserade som vill vara med och planera för framtiden och hjälpa till med plantering, vattning och skötsel av befintliga rabatter. Lägg en lapp i styrelsens brevlåda (utanför 11:an entré), så vidarebefordrar de till oss.

Om du/ni har lökväxter (tex påskliljor) som blommar får ni gärna skänka dem till oss i trädgårdsgruppen så kan vi gräva ner dem i rabatterna. Lämna vid grillplatsen så tar vi hand om dem!

 

Rapport från Lokalgruppen

Vårgott i "Lokalen" – Tisdagen den 21 april har vi SOPPKVÄLL i Lokalen, två olika sorters soppa, ostmacka, pirog och kaffe. Allt detta får du för endast 20 kr. Vi har öppet mellan klockan 18.00 och 21.00, för att det ska passa dem som jobbar, men ALLA som bor på Lagmansvägen 11-29 är hjärtligt välkomna

Vilka soppor det blir får bli en överraskning.

Torsdagskaffet fortsätter naturligtvis som vanligt

 

Rapport från styrelsemötet 30 mars

På mötet diskuterade vi bland annat återigen lokaler som vi har till uthyrning. Finns intressenter till Arbetsförmedlingens gamla lokaler men vi behöver få mer upplysningar så vi kan säkerställa att föreningen får en bra och ekonomiskt stabil hyresgäst.

Vi har upprättat en störningslista som vi uppdaterar när anmälningar om störningar kommer in.

Vi har varit i kontakt med SRV och fått skisser och förslag samt priser om hur befintliga soprum skulle kunna användas. Frågan kommer att behandlas vidare.

En motion har kommit in till årsstämman. Motionen gäller en önskan om införskaffande av "miljörum" att källsortera sopor i. Vi kommer att besluta om svar på motionen på kommande styrelsemöte.

Angående belysningsproblem så är det åtgärdat vad gäller städskrubb och cykelrum samt övriga småfel. Belysningen utanför 11an kvarstår dock men ska också åtgärdas.

Trädgårdsgruppen har kommit in med en del frågor. Vårstädning beslutades enligt deras förslag till den 9 maj.

För övrigt gick vi igenom inkomna mejl och post.

 

Nedskräpning

Förra Lagmansbladet tog vi upp problemet med alla fimpar som kastas ut från balkongerna, det har faktiskt blivit bättre! TACK för att ni läser och hjälper till att hålla vår utemiljö ren.

Men...... nu har det kommit tuggummi istället för fimpar - inte heller det är bra vare sig för små barn, hundar eller fåglar.

Väl mött på städdagen den 9 maj!!!!

 

Styrelsen Brf Hoppet 44

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lagmansbladet Mars 2015


Rapport från Lokalgruppen
Hej! Onsdagen den 18 mars kl 18.30-21.00 är det Pubafton i "Lokalen". Mycket välkommen då! Precis som i höstas får du här en talong att fylla i om du kommer. Vi behöver veta på ett ungefär hur många vi blir, så vi vet hur mycket vi skall köpa, och vi vill ha ditt svar senast den 16 mars. Du kan lägga talongen i Styrelsens brevlåda. Vi vill påminna om att alla boende är välkomna till "Lokalens" aktiviteter både de som äger sin bostad och de som hyr den.


Du kanske vill veta lite om Lokalgruppens ekonomi? Deltagarna i Lokalgruppen, - i likhet med dem i Trädgårdsgruppen - ställer upp helt ideellt. Vi får en liten handkassa av Styrelsen, som är tänkt att täcka utgifterna för hushållsartiklar, inredning och liknande. För de pengarna köper vi pappersassietter, plastmuggar, toalettpapper, kaffebryggare, kaffefilter, städgrejor, diskmedel, gardiner, värmeljus mm, mm och allt, redovisas till Styrelsen med kvitto.

Vi kan försäkra att vi gör vad vi kan för att vara så sparsamma som möjligt, det är ju allas våra gemensamma pengar vi använder. Det är också därför som vi oftast diskar porslin istället för att använda så mycket pappers-och-plastartiklar.

Vi tar betalt för kaffe med dopp när vi har öppet dagtid och för förtäring och underhållning på kvällstid därför att allt skall ske till självkostnadspris. Våra aktiviteter skall gå runt helt enkel, inte med vinst. Det är inte så lätt att beräkna hur mycket som kommer att gå åt, eftersom vi ju inte vet hur många som kommer, men vi håller så låga priser vi kan. Under en kvällsaktivitet kan det komma 17 personer eller 37, på eftermiddagen 12 eller 2 personer!!
Eftersom du är med och betalar, dvs handkassan, så varför inte dra nytta av vår fina lokal. Kom och träffa dina grannar.

Senast fick vi se jättefina bilder från Kina och höra familjen Sjölander/Stenmark berätta om en resa de hade gjort dit, och nästa gång blir det pubafton.
Kom och känn dig välkommen!


Rapport från styrelsemöte 2 mars
På senaste mötet diskuterade vi återigen uthyrningen av Arbetsförmedlingens gamla lokal. Vi har anlitat en mäklare som hjälper oss med marknadsföring och visning av lokalen. Finns ett flertal intressenter men inget klart ännu.


När det gäller den mindre lokalen i 11:an har vi satt in en annons i Mitt i Huddinge. Känner du någon som är intresserad kontakta någon i styrelsen!

Vi diskuterade vidare problem med störningar och har nu gjort i ordning en störningslista. Du som upplever att du blir störd kontakta styrelsen! . 

Problem med starka lukter av matos har identifierats som felaktiga köksfläktar i vissa lägenheter. Det är inte tillåtet att ha motordrivna köksfläktar med direktutsläpp i ventilationstrumman. Styrelsen och vår fastighetsskötare kommer att arbeta med problemen. 

Lokalgruppen har lämnat in en mycket bra redovisning över förra årets aktiviteter och planerna för 2015. Styrelsen ska införskaffa vissa saker som lokalgruppen behöver och undersöka möjligheterna att få Comhem att dra ledning till TV:n i lokalen.

För övrigt gick vi igenom inkomna meddelanden på jourtelefonen, mejlen och post i brevlådan.

 

Angående montering av köksfläkt
Flera boende har klagat på matos i sina lägenheter.

Vid besiktning av några lägenheter har det visat sig att spisfläktarna är felaktigt monterade.
Att ansluta köksfläkten direkt till ventilationstrumman är inte tillåtet. Skälen till detta är flera:

 1. Hela fastighetens ventilationssystem påverkas negativt, vilket leder till att såväl föreningens värmeekonomi som kvalitèn på inomhusklimatet i våra lägenheter försämras.
 2. Vissa lägenheter kommer att få del av sina grannars matos.
 3. Brandfara. Sotaren kommer exempelvis inte att godkänna installationen av direktansluten köksfläkt.

Föreningen tvingas nu genomföra en allmän besiktning av samtliga lägenheter, vilket i sig drar med sig kostnader.

Under hösten skall en sk OVK-besiktning ske Denna kommer inte att bli godkänd så länge direktanslutna fläktar finns monterade i fastigheten. OVK-besiktningen är en rätt kostsam sak i sig och vi vill naturligtvis inte fördyra den i onödan.

 

Sortering matavfall
Nu har alla hunnit börja med att sortera sitt matavfall. För dem som missat finns nu både i 11:an och 29:an iordningställda ”rum” på vån K, under trappan där man hämtar man oanvända bruna papperspåsar. När avfallspåsen är fylld ska den läggas i det kärlskåp utanför husen som är märkta med ”Endast matavfall”. Hitintills har uppslutningen varit bra!!! 

 

Mörkt
Alla som passerat 11:an och gångvägen på baksidan av radhuslängan har märkt att det har varit mörkare än normalt för årstiden, detta beror på ett kabelbrott. I samband med att man skall gräva vid trappen så har vi även beslutat att sätta upp kortare belysningsstolpar längs med gångvägen.

 

Nedskräpning
Många klagomål kommer på alla fimpar som kastas ut från balkongerna, gräsmattan vid 29:an utmärker sig speciellt – på en liten stund plockades det upp 221 fimpar!! Skaffa askkopp!! Tänk på små barn som vill smaka på allt, tänk även på miljön.
Tvättstugan har också ett eget kapitel – snälla!!! Gör rent efter dig när du tvättat – torka av maskiner, luckor, bänkar och golv. Ta bort ludd från tumlaren men också i torkskåpet finns filter i taket.
Om alla kan hjälpas åt att hålla efter får vi en trevligare miljö både ute och inne


Med önskan om en trevlig vår och en Glad Påsk!!

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lagmansbladet jan 2015

Rapport från Lokalgruppen

Vi håller som bäst på med vårprogrammet för "Lokalen". Det blir ett varierande, spännande och roligt program. Vi har ännu inte alla datum klara, men vi återkommer med detta så fort vi kan.

Det vi vet är att onsdagen den 18:e februari, kl 19.00, kommer Ben Stenmark och Cecilia Sjölander, från 29:an, att visa bilder och berätta om en resa till Kina, och i mars blir det pubafton.

Vi har ytterligare tre föreläsare med intressanta ämnen på gång. Det gäller bara att pussla ihop tiderna.

Hoppas vi kan ses den 18:e februari! Välkommen!

P.S Det hade varit mycket roligare om du som "tog hand om" julkransen utanför "Lokalen" hade kommit in till julgransplundringen, Välkommen på nästa aktivitet! D.S

Rapport från styrelsemötet den 12 januari

Fortsatt arbete med värmeanläggningen pågår och man är nu inne i slutfasen.

Vi har anlitat mäklare för lokalen som Arbetsförmedlingen hyrde, fler intressenter finns.

Gamla styrelserummet i 11:an är ledigt och annons om uthyrning finns på nätet.

Problem med matos i lägenheterna togs upp, någon har kopplat på en spisfläkt på husets frånluftsventil, detta gör att man "skjuter" in allt sitt matos till grannarna – TÄNK på att endast kolfilterfläktar får monteras.

Rum för lagring av matavfallspåsar iordningställs, på plan K, under trappan i båda höghusen.

Källarentrén i 11:an kommer att få ny dörr samt ett tak över den då det "piskar" på vid regn o rusk så golvet är blött.

Hyror, avgifter 2015

I den budget som är lagd för 2015 är det inga höjda hyresavgifter för Brf:are eller för förråd och p-platser. Förändring av hyrorna för hyresgästerna meddelas efter förhandling med Hyresgästföreningen.

Sortering matavfall

Nu närmar vi oss februari då du kommer att kunna sortera ditt matavfall. Både i 11:an och 29:an finns det nu iordningställda "rum" på vån K, under trappan. Där finns det oanvända bruna papperspåsar – som du kan hämta vid behov. När matavfallspåsen är fylld ska den läggas i det kärlskåp utanför husen som kommer att märkas upp med "Endast matavfall".

I februari påbörjar vi utdelningen av påsar och påshållare till samtliga hushåll.

Fågelmatning

Det har inkommit en del klagomål på att det läggs ut bl a limpor, ostbitar, frukt speciellt vid buskaget vid 29:an, men även utanför 11:an och i slänten hittar vi matavfall.

Eftersom fåglarna inte äter upp allt så frodas råttorna och dessa vill vi inte få in i husen. De kan dessutom sprida sjukdomar. Även fåglarna kan sprida smitta genom sin avföring och salmonella är inte ovanligt bland småfåglar.

Om man bor i ett bostadsområde eller annat tättbebyggt område och vill hjälpa småfåglarna med att få mat så kan man gå utanför området till något strövområde och sätta upp en matningsplats.

Styrelsen Brf Hoppet 44

brf.hoppet@bredband.net 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lagmanbladet dec 2014

Rapport från trädgårdsgruppen

God Jul och ett Gott Nytt År! Önskar Chris, Mia, Barbro, Vivi och Kent

Rapport från Lokalgruppen
Tack för i år! – Sista aktiviteten i ”Lokalen” blir den 17 december klockan 19.00 då styrelsen står för underhållningen. Vårprogrammet är inte klart ännu, så det återkommer vi med, men vi öppnar igen den 15 januari 2015 klockan 14.00 -16.00
Välkomna då!
God Jul och Gott Nytt År! Önskar Anki, Folke, Gunvor, Ingrid, Kent, Robert och Susanne

Rapport från styrelsemötet 1 december
Vi diskuterade bland annat om de fortsatta problemen med värmeläggningen. Ärendet ligger hos BTH och deras leverantörer, vi fortsätter att sätta press på dem.

Inget klart ännu vem som övertar lokalen som Arbetsförmedlingen idag hyr, men intressenter finns.

I vårt öppna möte med boende kom det som vanligt väldigt få.

Frågor som kom upp var bland annat att papperskorgarna ute är för små och motverkar snarare sitt syfte (blir ofta överfulla, och skräp och sopor hamnar på marken). Vi diskuterade olika alternativ och bestämde att ta ner dem på prov en period.

Vi gick igenom MBF:s förslag till budget för nästa år och gjorde vissa mindre justeringar. Inga höjda avgifter för nästa år.

SRV vill ha besked från oss angående sortering av matavfall för en bättre miljö. Att inte sortera matavfall skulle kosta föreningen drygt 42 000 mer/år så vi beslutar att i början av nästa år ge alla möjlighet att sortera matavfallet samtidigt som föreningen får en lägre sophanteringskostnad.

En skylt som tydligt markerar ”Lagmansvägen 11-29” ska tas fram och placeras på lämplig plats.
För övrigt gick vi igenom inkomna mejl och telefonsamtal.

Sortering av matavfallet
I början av februari nästa år kommer du att kunna sortera ditt matavfall. Vi kommer att få bruna papperspåsar och särskilda påshållare från SRV. Matavfallspåsarna ska läggas i något av de kärlskåp ute som vi kommer att märka ”Endast matavfall”.

Att vi öppnar för möjligheten att sortera matavfallet är inte bara för att vi tycker att det är viktigt för miljön (de bruna påsarna bryts enkelt ner i rötningsprocessen och blir till biogas), det innebär också lägre sophanteringskostnader för vår förening.

När vi har fått påsar och påshållare (startpaket) från SRV så kommer vi att gå ut med information om hur alla ska få materialet.
Till detta nummer av Lagmansbladet bifogar vi ett informationsblad från SRV med saker som kan vara bra att tänka på.

Decemberfika
Den 17 december klockan 19.00 bjuder styrelsen på kaffe, glögg, pepparkakor – vi träffas vid grillplatsen och grillar korv det är även öppet i Lokalen, som finns i 11:an plan S.
Alla är hjärtligt välkomna.

Nu har vi fått en ny blomma som ersatt den stulna amaryllisen – VARFÖR är det så svårt för vissa att inte skilja på mitt och ditt

Styrelsen
brf.hoppet@bredband.net

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lagmansbladet nov 2014

Rapport från Lokalgruppen

Lokalgruppen har utökats med en person - Folke Carlsson från 29:an - vilket vi är mycket glada för!

Onsdagen den 3 december kommer Bo Sandström från 29:an till "Lokalen" och lär oss mer om "Första hjälpen". Bo är sjuksköterska och vet hur livsviktigt det kan vara att känna till något om detta. Han ger oss också lite allmänna hälsotips.

Missa inte det!

När Brandkåren besökte oss – tisdag 18 november fick vi jättebra broschyrer av dem, fyllda med värdefull information. Du får dem tillsammans med det här "Lagmansbladet".

På en av broschyrerna står det "Tips och råd på äldre dar". Läs den!

Den innehåller massor av bra tips för alla åldrar, samt viktiga telefonnummer.

Till dig som ännu inte haft möjlighet att besöka "Lokalen", vill vi tala om att där finns många bra böcker du kan låna (och får behålla dem om du vill). Där finns både romaner och faktaböcker och massor av deckare.

Vi har faktiskt så många böcker, att vi just nu inte har möjlighet att ta emot flera pga platsbrist. Har du händelsevis en bokhylla till övers, får du mycket gärna ge den till "Lokalen".

Nu är det dags att planera vårprogrammet. Dina ideér, synpunkter och uppslag till program tar vi gärna emot. Tänk bara på att vi inte kan betala en föredragshållare några stora belopp. De måste nöja sig med ett litet presentkort eller en blomma. 

Rapport från styrelsemöte 3 november

På senaste mötet kunde vi bland annat konstatera att arbetet med värmeanläggningen löper på enligt plan. På öppna mötet med styrelsen kom fyra personer och olika frågor togs upp, bland annat om hemsidan.. Vi bestämde att ha ett separat möte för att diskutera hur vi kan förbättra hemsidan. När det gäller föreningens ekonomi ska vi ta fram ett underlag till den kommande budgeten. För övrigt gick vi bland annat igenom inkomna mejl.

Decemberfika

Den 17 december bjuder styrelsen på kaffe, glögg, pepparkakor – vid bra väderlek så träffas vi vid grillplatsen och grillar korv.

 

Styrelsen
brf.hoppet@bredband.net

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lagmansbladet okt 2014:

Rapport från Trädgårdsgruppen

Vi har under våren och sommaren ägnat oss åt att rensa ogräs, vattna rabatter och krukor och grävt ned pallkragar vid 29:ans källaringång som vi planterat växter i.

Under städdagen den 27/9 så klippte vi buskar, rensade ogräs vid grillplatsen och i rabatter, vi sågade sly i slänten och grävde ned den 3:e pallkragen utanför 29:ans källaringång. Hemköp skänkte ljungplantor att fylla den med, det tackar vi så mycket för. Vädret var soligt men blåsigt, vi grillade korv och fikade. TACK!!! till alla Er som var med denna dag.

Värme/Varmvatten

Nu håller rörfirman på att åtgärda delar som rör värmen

Extra förråd

Nu är det tillfällig kö till extra förråden då vi inte har fått alla frigjorda, vi återkommer till er som anmält intresse senare i vinter

Rapport från Lokalgruppen

Hej och tack för senast!
Vilken trevlig pubkväll vi hade och så kul att vi blev så många! För dig som inte kunde komma kan vi berätta att vi sjöng allsång, lyssnade till både roliga och tänkvärda uppläsningar (tack Hans), hade frågesport, åt och drack gott, spelade Dart (det var ju pubkväll) och umgicks med trevliga grannar.

Missa inte den 22 oktober kl 18.30 har du en ny chans till en trevlig kväll.
Då firar vi 60-årsjubileum! Våra hus började ju byggas 1954. Gun Hallberg och Hans Israelsson som båda flyttade in då, berättar om hur det var – spännande! Du får korv med bröd och kaffe med dopp – allt för endast 10:-!! Mycket välkommen!!

Tack!!
Vi har under hösten fått mängder med bra och fina saker till Lokalen. Nu finns där en frys, en TV, microvågsugn, tambumajor, 2 nya fåtöljer, en byrå, grytor, extra stolar mm mm. Tack alla snälla givare!!

Höstens program:
Vi har bytt dagar för öppettider.
I höst gäller dagtid torsdagar kl. 14.00 - 16.00 och kvällstid onsdagar kl. 18.30 - 20.30.

Torsdagar:     Onsdagar: 
 30:e oktober     22:a oktober
 13:e & 27:e november      5:e november samt 18 november (en tisdag)
 11:e december     3:e & 17:e december

Under hösten kommer vi att ta en liten avgift för kaffe med dopp – 5 kronor.

Onsdag 22/10 – Vilken spännande kväll! I år fyller våra hus 60 år. Gun Hallberg från 11:an berättar om hur det var i våra kvarter när hon tillsammans med sin familj flyttade in i 11:an år 1954!

Onsdag 5/11 – Följ med på en resa till Centralasien, bland annat till det sagoomspunna Samarkand, Gunvor Masing från 29:an visar diabilder.

Tisdag 18/11 – Viktig kväll då vi får celebert besök av Brandkåren! Brandman Pelle Forss från 29:an tillsammans med kollegor kommer (om de har möjlighet) och berättar om hur vi bäst skyddar oss i händelse av brand och vad vi bör tänka på för att brand inte skall uppstå.

Onsdag 3/12 – "Första hjälpen", något vi alla borde veta någonting om. Det får vi lära oss ikväll. Bosse Sandström, sjuksköterska från 29:an ger oss nyttig information och lite allmänna hälsotips. Missa inte det!

Onsdag 17/12 – Julfest! Styrelsen bjuder in till glögg och pepparkaka!


Boka in datumen i almanackan för riktigt onsdags- och torsdagsmys hela hösten!

Du kommer väl? / Hälsningar Lokalgruppen

 

Timme för boende

Måndagen den 27 oktober mellan klockan 19.00 och 20.00 finns någon/några från styrelsen på plats i "Lokalen", i 11:an vån S, har ni frågor/förslag/mm så kom dit 

Nytt städbolag

Från och med 1 oktober hälsar vi ett nytt städbolag välkomna och det heter P.M.S Städ AB, de kommer att städa båda husen på fredagar och under "vintertid" städar de även tisdagar och då från källaren till entréplanet i båda husen.

Rapport från Styrelsemöte 6 oktober

På mötet diskuterade vi bland annat lokalerna som Arbetsförmedlingen har sagt upp och arbetet med att hitta ny hyresgäst pågår.

Vad gäller BTH-processen så har vi nu nått en för oss positiv förlikning. BTH ska åtgärda de besiktningsanmärkningar som framkom i den senaste besiktningen

Till vår senaste inbjudan till träff med representanter för styrelsen kom inte många. Vi hoppas att bättre annonsering ska locka fler.

Vi kommer att undersöka hur vi ska gå vidare med uppsättningen av räcke till såväl grillplatsen som på den nyuppförda muren på Hörningsnäsvägen.

Nya namntavlor i entréerna ska sättas upp.

 

Höstliga hälsningar
Styrelsen
bref.hoppet@bredband.net

 

Lagmansbladet sep 2014:

Nu drar vi igång Lagmansbladet efter sommaren. Vi går en händelserik höst till mötes som ni kan läsa lite om i det här bladet.

 

Trädgårdsgruppen

Höststäddag – 27 september – 2014 kl. 10.00

Vi rensar rabatter, klipper buskar och sly m.m.

Grillen tänder vi klockan 12.00.

Vi bjuder på korv, dricka, kaffe och fikabröd.

Containrar finns uppställda vid 11:ans framsida samt 29:ans baksida.

 

Värme/Varmvatten

Vi har tidigare bytt cirkulationspump för varmvatten men det har inte hjälpt fullt ut, man får fortfarande spola ett tag innan varmvattnet kommer, åtgärder fortsätter från HSB:s sida så vi hoppas på att de kommer tillrätta med varmvattnet snart.

 

Extra förråd

Vi har nu frigjort en del gallerförråd, om intresse för extraförråd finns så maila: brf.hoppet.nu. Priset varierar beroende på kvadrat.

 

Lokalgruppen

Hej och Välkommen till höstens aktiviteter i ”Lokalen”.

Först ett par nyheter. Vi har bytt dagar för öppettider.
I höst gäller dagtid torsdagar kl. 14.00 - 16.00 och kvällstid onsdagar kl. 18.30 - 20.30.

 

 

Torsdagar:    Onsdagar:
 4:e & 18:e september   10:e september
 2:a, 16:e & 30:e oktober   8:e & 22:a oktober
 13:e & 27:e november   5:e november samt 18 november (en tisdag)
 11:e december   3:e & 17:e december

 

Under hösten kommer vi att ta en liten avgift för kaffe med dopp – 5 kronor.

Vad gäller pubafton, övriga kvällsaktiviteter och Bingospel så återkommer vi.  

 

Vi har fått förslag till följande aktiviteter – Tack Ingegärd!

Bokcirkel för lässugna

Sällskapsspel

Berättarkafé

 

Vilka bra förslag! Generösa grannar har skänkt många bra böcker och spel och alla har något att berätta så låt oss starta bums!

 

Vi i lokalgruppen har också planerat in Bingo och lättsam frågesport.
Men du kan ju också komma bara för att umgås en stund eller för att koppla av med en fika. Det visar sig att vi har så kunniga och vänliga grannar som är villiga att ställa upp och dela med sig av sitt vetande och vi är jätteglada över att få presentera några av dem i höstens kvällsprogram.

 

Onsdag 10/9 – Vi startar med ett högaktuellt ämne – Svamp! Kenneth Welin, duktig på svamp, kommer och ger oss en lektion i ämnet. Anna-Lisa Nordlund och Gaiti Krüger båda från 11:an, berättar hur man tillagar svamp i Finland och Estland samt ger oss tips och recept.

Onsdag 8/10 – Ikväll är det pubafton med möjlighet att umgås med grannarna under trivsamma former.

Onsdag 22/10 – Vilken spännande kväll! I år fyller våra hus 60 år. Gun Hallberg från 11:an berättar om hur det var i våra kvarter när hon tillsammans med sin familj flyttade in i 11:an år 1954!

Onsdag 5/11 – Följ med på en resa till Centralasien, bland annat till det sagoomspunna Samarkand, Gunvor Masing från 29:an visar diabilder.

Tisdag 18/11 – Viktig kväll då vi får celebert besök av Brandkåren! Brandman Pelle Forss från 29:an tillsammans med kollegor kommer (om de har möjlighet) och berättar om hur vi bäst skyddar oss i händelse av brand och vad vi bör tänka på för att brand inte skall uppstå.

Onsdag 3/12 – ”Första hjälpen”, något vi alla borde veta någonting om. Det får vi lära oss ikväll. Bosse Sandström, sjuksköterska från 29:an ger oss nyttig information och lite allmänna hälsotips. Missa inte det!

Onsdag 17/12 – Julfest! Styrelsen bjuder in till glögg och pepparkaka!

 

Boka in datumen i almanackan för riktigt onsdags- och torsdagsmys hela hösten!

Du kommer väl? / Hälsningar Lokalgruppen

 

Timme för boende

Måndagen den 29 september mellan klockan 19.00 och 20.00 finns någon/några från styrelsen på plats i ”Lokalen”, i 11:an vån S, har ni frågor/förslag/mm så kom dit

 

Styrelsemöte

På mötet diskuterade vi bland annat:

• Upprustning av grillplatsen behövs men vi är osäkra på när i tiden vi kan göra det.

• Lokalen som Arbetsförmedlingen hyr ska hyras ut igen, eftersom AF sagt upp hyresavtalet. Finns intresse från en förvaltning i kommunen som vi kommer att visa lokalen för, så får vi se vad som händer.

• Efter en genomgång av övergivna förråd, så börjar vi nu få en god överblick och har kunnat påbörja uthyrning av lediga förråd.

• Vår första inbjudan till träff mellan representanter för styrelsen och boende lockade inte många, men vi vill fortsätta med dessa möten och hoppas fler kommer. Vi kommer att sätta upp anslag i god tid innan.

• Angående föreningens ekonomi så har vi lyckats få bättre ränta på lån som föreningen har.

• Vissa förbättringsåtgärder vad gäller bland annat parkeringsdäcket behöver göras och vi undersöker olika kostnadsförslag.

• Till städdagen den 27 september har två containrar hyrts in.

• Vi har beställt målning i trapphusen och det arbetet kommer att påbörjas snarast.

Grävning

Hörningsnäsvägens parkering samt parkeringstaket kommer man att göra åtgärder på och dessa påbörjas 15-22 september. Man kommer bland annat att byta ut en av brunnarna som är trasig på Hörningsnäsvägens parkering, fylla i varm asfalt på parkeringsdäcket

 

Målning

Under den här veckan har det påbörjats bättringsmålning av väggar/tak i båda husen.

 

Styrelsen Brf Hoppet 44

------------------------------------------------------------------------------------------

Lagmansbladet jun 2014:

Trädgårdsgruppen informerar

Vi vill få intresserade och gärna en del snickarkunniga personer att iordningställa grillplatsen, ritning finns och material köper föreningen in – intresseanmälan till någon i trädgårdsgruppen alt till oss i styrelsen

Lokalgruppen informerar

Lokaltider

Vår gemensamma samlingslokal har stängt under sommaren, men kommer ändå att ha öppet en kväll i månaden för dig som vill låna lite spännande sommarläsning;

Onsdagen 18 juni kl 18.30 - 19.30

Tisdagen 15 juli kl 18.30 - 19.30

Torsdagen 7 augusti kl 18.30 - 19.30

Vill du låna lokalen under sommaren – födelsedagsfest tex – så hör av dig – i första hand till;

Ingrid Tyssling tel: 070-424 15 10

Kent Sandberg tel: 073-808 96 66

Gunvor Masing tel: 08-711 97 48

 

Namntävlingen

Namntävlingen är nu avgjord och vinnande förslag var inlämnat av Gun (Gunvor) Hallberg från 11:an. Gun skrev; Namnet ”LOKALEN” är ju redan etablerat. Alla säger bara lokalen, så låt oss behålla det! OK: Gun; vi i Lokalgruppen köpte det, så nu heter lokalen ”LOKALEN”. Gun tackades med en chokladask.

Mikael Zamore/Gahne från 29:an fick hedersomnämnande för sitt fyndiga ”Lagrummet” och Madeline Cameron från 11:an för sin långa lista med namn. De båda fick också varsin chokladask modell mindre.

Grattis alla tre! Och tack för er medverkan!

 

Efterlysning

- Fortfarande saknas det en saker till ”Lokalen”. Om du händelsevis har något av följande och som du inte längre behöver, så tar vi tacksamt emot det;

- En stor termos (det behövs egentligen två)

- En lååång gardinkappa till det inre rummet

- En fungerande musikmaskin av något slag

- En klädhängare/hylla, 50 cm bred, att hänga flera ytterplagg på

Vi behöver också utvidga vår lokalgrupp med ytterligare ett par personer. Är du intresserad?

 

Höstens program

Vad vill du att vi ska satsa på i höst? Kom gärna med förslag och önskemål till program, både för dagtid och kvällstid.

Kanske du själv kan bidra med något trevligt – spela, sjunga, berätta….

Lägg dina förslag i lådan utanför ”Lokalen” våningsplan S i 11:an

 

Glad sommar :) önskar Lokalgruppen gm Gunvor Masing

 

Rapport från Lokalgruppen

Våren 2014

Lokalen har varit öppen sammanlagt 13 gånger under våren 2014, onsdagar mellan kl 14.00 och kl 16.00 och torsdagar mellan kl 18.30 och 20.30

Dagtid har besöksantalet varit ca 7-10 personer per gång och kvällstid ca 20-22 personer per gång. Vad skall vi hitta på för att öka besöksantalet? Är Bingo ett alternativ?

Under dagtid har aktiviteterna varit frågesport och olika ”knep-och-knåp –övningar” samt kaffeservering

Kvällstid har vi haft en ”Invigningskväll”, en ”Vad man kan odla på sin balkong-kväll”, en kväll med ”Reseberättelse och diabildsvisning” och en ”Grillkväll”

De som ingår i Lokalgruppen har städat; tvättat golv, väggar, fönster, inredning, pentry och toalett. Man har även satt upp en Darttavla, skaffat spel, pussel mm. Hockeyspelet är lagat - så nu är det bara att starta en turnering i höst.

Bordtennisbordet har kompletterats med racketar och bollar.

Från snälla och generösa grannar har lokalen fått många böcker, en stor bokhylla, gardinstång och en fin fåtölj, bordslampa, block, pennor, spel och pussel.

Lokalgruppen har även sytt gardiner, handlat, burit, letat efter prisvärda saker i Second-Hand affärer, kokat kaffe, diskat, jagat föredragshållare, haft planeringsmöten, gjort reklam för lokalen mm.

De har även bidragit själva med saker såsom en frys, tavlor, hylla, gardiner, verktyg, vatten kanna, prydnadssaker mm mm – och sitt intresse.

Ett jättestort TACK!!! till alla i Lokalgruppen för ert engagemang

 

Rapport från styrelsemöte 5 maj

Innan styrelsemötet den 2 juni fick vi en rapport från lokalgruppen, som berättade om genomförda aktiviteter och planer för hösten. Se separat text i detta nummer.

På mötet diskuterade vi storstädningen i våra trapphus och gräsklippningen. Resultatet blev i stort sett bra vad gäller båda beställningarna, även om vissa gräsytor inte blev klippta. Varför ska vi undersöka hos entreprenören.

Vidare diskuterade vi behovet av parkeringsplatser. En idé är att ”rita om” parkeringsytan på framsidan och på så sett se om det går att utöka antalet platser.
Fortfarande har vi inte fått napp på utannonseringen av den lediga kontorslokalen i 11:an.

Arbetsförmedlingen har sagt upp sina lokaler och vi ska genast påbörja sökandet efter ny hyresgäst.

Grillplatsen är i behov av upprustning och idéer finns på förbättringar. Vi ska undersöka kostnaderna för inköp av nya bord, stolar, grill - och hantverkare om vi inte själva kan klara upprustningen.

Öppna möten med styrelsen, möten då alla som vill ska kunna fråga eller diskutera olika saker med styrelsen, ska hållas en vecka innan ordinarie styrelsemöte. I höst blir det:

Måndag 25 augusti kl 19 – 20, måndag 29 september kl 19 – 20, måndag 27 oktober kl 19 – 20 och måndag 24 november kl 19 – 20. Platsen är Lokalen.

Mötet avslutades med att vi gick igenom inkomna mejl till föreningen.

Störda

Om man tycker att grannen stör - börja med att prata med varandra, ring på – alla uppfattar inte att man stör.

 

Med önskan om en avkopplande sommar

Styrelsen Brf Hoppet 44 gm Mona-Lisa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lagmansbladet maj 2014:

Trädgårdsgruppen

Det blev en mycket lyckad vårstädning som avslutades med korvgrillning. En hel del nya hade hittat ut och trädgårdsgruppen vill tacka alla för en mycket trevlig dag.

I september kommer vi att ta hit en container för att slutligen tömma övergivna men fulla förråd – frivilliga får gärna anmäla sig till styrelsen. Naturligtvis får alla kasta sina egna grovsopor också.

Samlingslokalen

Torsdagen den 22 maj avslutas vårens ”lokalsäsong” med en grillkväll! Du blir bjuden på korv och smörgås! Vi ses på grillplatsen kl 18.30. Välkommen!! (vill du grilla något annat än korv får du själv stå för det)

Samtidigt avslöjas vad vår gemensamma samlingslokal skall heta! Med prisutdelning till vinnande förslag! Sista dagen inför sommaren är lokalen öppen onsdagen den 28 maj kl 14.00 -16.00

Tack för en trevlig vårsäsong hälsar Lokalgruppen.

Rapport från styrelsemöte 5 maj

På första styrelsemötet efter årsstämman diskuterade vi bland annat den planerade storstädningen av våra trapphus som kommer att äga rum helgen den 16-17-18 maj.

Vidare diskuterade vi gräsklippning som behöver utföras, målningen av källargolvet i 11:an, att vi behöver få den lediga lokalen på entréplan i 11:an uthyrd och om rensningen i övergivna förråd, ett arbete som fortsätter.

Dessutom gick vi igenom och besvarade inkomna frågor till styrelsens e-post.

Vidare tog vi även upp en punkt om när vi skall ha öppet för frågor och en chans att träffa styrelsen. Närmare datum för dessa tider återkommer vi med efter augusti.

I nya styrelsen ingår:
Ordförande - Ulf Sandström
Ledamöter – Göran Carlmark, Rebecca Orädd, Mona-Lisa Jansson
Suppleanter – Karin Lundmark, Thomas Lidmo

Tvättstugan

Alla måste komma ihåg att städa ordentligt efter sig – ingen annan gör det. Ett tips för att få bort ludd, hår mm i tumlaren är att låta den gå tom en liten stund efter man torkat sin sista tvätt, då samlas det upp mycket i luddfiltret som man kan ta bort. Glöm inte heller torkskåpets filter, vet att det är lätt att glömma då det sitter i taket.

Vi har städning från städbolaget på fredagar, de tömmer då soppåsarna, rengör luddfiltren bakom tvättmaskinerna samt allmän städning av golv och andra ytor.

Det kommer även att inhandlas nya moppar (teleskop), sopar och hinkar.

 

Med önskan om en varm och solig sommar

Hälsar Styrelsen

brf.hoppet@bredband.net

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lagmansbladet mars 2014:

Aktivitetsgruppen – Lokalgruppen

Hej! Tack för senast! Det var roligt att så många kom (27/2-14) till vår gemensamma samlingslokal i 11:an. Men – det finns plats för fler. Det är trevligt att träffa sina grannar under lättsamma former över en enkel kopp kaffe!

Vi har bildat en ”lokalgrupp” som i dagsläget består av 5 personer; Robert Kilje i 11:an, Susanne Sandström från radhuslängan, Kent Sandberg, Ingrid Tyssling och Gunvor Masing från 29:an.

Som du ser finns det plats för ytterligare ett par representanter från 11:an. Är du en av dem?

Hör av dig i så fall – du är välkommen!

Gruppens uppgift blir att se efter lokalen, öppna och stänga, boka tider, vara där när det är öppet (fast inte alla samtidigt, därför behöver vi vara fler i gruppen) mm.

Nu under våren är lokalen öppen:

Onsdagar: 19/3, 2/4, 16/4, 30/4, 14/5, 28/5, - kl 14.00 - 16.00
Torsdagar: 27/3, 24/4, 22/5 kl 18.30 – 20.30

Då har alla en chans att träffas, både de som jobbar respektive är hemma under dagtid. Om det är ”fel” dagar för dig, kom med önskemål så försöker vi tillgodose dem under hösten.

Du kan alltid nå oss genom att lägga en lapp i brevlådan som finns utanför samlingslokalen i 11:an, samma våningsplan som tvättstugan (S).

Vi utlyser härmed en liten tävling. Vad ska vi kalla lokalen? Har du något bra namnförslag? Lägg en lapp i lådan och glöm inte att skriva ditt eget namn på den.

Vi ses!!

Hälsningar Lokalgruppen

Trädgårdsgruppen

Måndagen den 31 mars kl 18.30 kommer man att träffas i samlingslokalen i 11:an.

Vill du vara med så är du välkommen då!!

Värme/Varmvatten/Ventilation

Styrelsen beklagar givetvis att vissa boende inte alltid haft varmt vatten eller bra tryck i sina kranar.

Vår värmeanläggning fungerar inte optimalt. Stort arbete läggs ner på att identifiera orsaken till problemen. Föreningen har anlitat HSB som ny driftoperatör av våra värmecentraler. De arbetar febrilt med att identifiera varför värmeanläggningen inte fungerar optimalt. Den bristande funktionaliteten verkar hänga samman med relationen mellan värmeåtervinningen och fjärrvärme samt för lågt utgångstryck på vattnet.

Vi hoppas nog alla att det skall ordna sig snarast.

Vi får återigen klagomål på att det kommer in lukt av matos, cigarettrök i lägenheter, har man installerat ny fläkt i köket? I så fall är det endast kolfilterfläkt som är godkänd. Man får inte ha någon fläkt med motor då all matos sugs in i kanalerna och sprider sig hos grannarna.

Inglasning balkonger

Då gör vi en sista påminnelse för inglasning av balkonger – den som är intresserad mailar alt lägger lapp i brevlådan senast den 31/3 -2014

Årsmöte

Det kommer separat kallelse till mötet som är i april.

Vårliga hälsningar

Styrelsen

brf.hoppet@bredband.net

 

Lagmansbladet februari 2014:

Grovsoprummen

Vi kommer att hålla öppet helgen 8-9 februari kl: 10.00 - 18.00, soprummen öppnas från utsidan.

Samlingslokalen

Nu har vi fått in lite tips, tack till Er som bidragit. Det genomgående är att man vill ha en "aktivitetslokal" som kan ha öppet för olika typer av aktiviteter, ex temakvällar, vinprovning, bingo, litet gym, ha lite böcker, spel, stick-virk - och symaterial mm

Nu behöver vi 2-4 personer som är intresserade att bilda en aktivitetsgrupp.

Finns det någon/några som vill skänka ex bokhylla, spel, böcker mm så håller vi lokalen öppen den 13/2 och den 20/2 kl 18.00 -19.00, vill någon ha lite kaffe samtidigt så ordnar vi det.

Vi tänkte ändå börja med att öppna lokalen den sista torsdagen varje månad så vi kommer igång och en aktivitetsgrupp har bildats. Den 27 februari kl 17.30-19.30 - kaffe/läsk och en liten kaka finns för den som vill.

Värme/Varmvatten

HSB har fått tagit del av vattenproblematiken som är värst i 11:an. Nu hoppas vi att man hittar en lösning.

 

Styrelsen

brf.hoppet@bredband.net

 

Lagmansbladet december 2013:
(i korthet)

Samlingslokalen

Maila eller skriv vad just DU vill att den ska användas till - kommer flera förslag så görs en omröstning. 

Värme/Varmvatten

Sedan en tid tillbaka har vi anlitat HSB för skötsel och underhåll av värmepannor/pumpar. Intrimmning pågår förnärvarande med förhoppning om att det snart ska vara löst. 

Balkonginglasning

Det har kommit in önskemål om att glasa in balkongen. Vi vill därför ha in intresseanmälan på om fler vill ha inglasning. Maila brf.hoppet@bredband.net alt lämna en lapp i föreningens brevlåda.

Avgifter & hyror

Budget 2014 för föreningen är nu fastställd och den innehåller inga höjningar av avgifter för medlemmar eller hyreshöjningar av parkeringar och förråd.

Eventuella förändringar för bostadshyresgäster kommer efter sedvanliga förhandlingar med hyresgästfäreningen.

Efterlysning

I förra lagmansbladet efterlyste vi gångmattan som funnits i 29:an våning K - den kom aldrig tillbaka så nu har vi fått faktura för en ny matta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lagmansbladet maj 2013:

Vårstädning

Stort tack till alla som var med på vårstädningen den 27 april!

Föreningslokal

Föreningslokalen i 11:an (våning nb) har renoverats. Alla är välkomna till visning den 3 juni kl. 18.00 - 20.00. Vi bjuder på kaffe, läsk och kaka.

Vi vill gärna att ni kommer med förslag och synpunkter på hur lokalen skall användas.

Ett par ur styrelsen kommer att närvara vid visningen.

Styrelserum

Styrelsen har haft en lokal i 11:an som nu renoveras för att kunna hyras ut som kontorslokal.

Styrelsen flyttar till en mindre lokal i 29:an, på bottenvåningen, direkt till höger om entrén. Brevlådan vid 11:an blir kvar tillsvidare.

Telefonnummer

Från och med vecka 25, kommer vi att kunna nås på nummer 0700-55 60 88.

Om vi inte kan svara, lämna namn och telefonnummer så ringer den som har jouren upp så fort som möjligt.

Garantibesiktning

Så snart vi får besked från BTH ang garantiåtgärder, sätts information upp på anslagstavlorna.

Andrahandsuthyrning

Det har gått rykten om att underlätta för den som innehar en bostadsrätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand.

Nya regler gällande andrahandsuthyrning

De förslag som lades för en tid sedan för beredning av de styrande innehöll både ekonomiska lättnader och lättnader när det gäller att hyra ut generellt.

De som slutligen gick igenom innehöll bättre ekonomiska förutsättningar för den som hyr ut, det vill säga att man har större möjlighet att dra av de kostnader man har för sin lägenhet än tidigare. Vill du veta mer om det här, ring till skatteverkets servicetelefon 0771-567 567 eller titta på deras hemsida: http://www.skatteverket.se/privat/svarpavanligafragor/rantorochutdelning/privatrantorfaq/jagharhyrtutminbostadhurbeskattasdet.5.18e1b10334ebe8bc8000118317.htm

Däremot så blev det inga förändringar när det gäller möjligheterna att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand.

Ett skäl som bland annat bostadsrättsrättsorganisationerna förde fram var att med det nya förslaget så skulle på sikt en bostadsrättsförening kunna ha cirka 10-25% av sina lägenheter som beboddes av andra personer än de som är medlemmar i föreningen, och då försvann själva idén med bostadsrättsföreningsformen.

För några år sedan kunde styrelsen i brf Hoppet 44 i vissa lägen ha en positiv inställning till  andrahandsuthyrning. Tyvärr har det visat sig att det många gånger medfört en hel del negativa konsekvenser. Många som har fått tillstånd har utan medgivande fortsatt att hyra ut efter den tid som var överenskommen. Det bor andra personer i lägenheten än de som först angavs, det bor personer i lägenheten som själva och/eller har gäster som har föga insikt i grundläggande ordningsregler i en brf, samt att det bor fler personer i bostaden än vad som angivits vid ansökan. Just denna punkt har vi anledning att tro kan bli ett stort problem framöver då man nu kan ta ut väsentligt högre hyra än tidigare utan att ”skatta” för vinsten. Tar man då in en ”extra”boende så blir det billigare för de andra. Styrelsen tror också att den som bor i och äger sin lägenhet har ett stort egenintresse av att sköta både sig själv, sin bostad och de ytor som de boende i föreningen gemensamt disponerar då det i slutändan påverkar värdet på den egna lägenheten. Den som hyr i andra hand, ofta till hög kostnad och på begränsad tid har ett föga intresse av något annat än att få tak över huvudet.

Vem skall då få hyra ut i andra hand?

Styrelsen är klart medveten om att det råder stor bostadsbrist i Stockholmstrakten. Folk bor i tredje hand, på luftmadrass i köket, kommer att blir utkastade nästa vecka med mera. De är mycket skötsamma och ordentliga samt att föräldrar/vänner/syskon/syskon/barn/arbetsgivare och många andra närstående kan gå i god för just denna person som just idag sitter i stor nöd och att det aldrig någonsin kommer att bli några som helst problem om just hon/han får hyra.

Ett stort problem är att styrelsen helt enkelt inte kan göra en objektiv bedömning av hur det kommer att fungera framöver. Dessutom kommer gränsdragningar om vem som skall få hyra och vem som inte skall få hyra att vara svåra och i slutändan så kan det bli en medlem som inte är nöjd.

Sammantaget så tar det alldeles mycket tid och kraft att ha en vag andrahandsuthyrningspolicy. Det finns en stor mängd ärenden som är mer prioriterade för styrelsen.

Däremot så lutar sig styrelsen gärna mot den praxis som tagits fram och även finns beskriven i både bostadsrättslagen och även fastighetsbalken/hyra. Denna baserar sig på de rättsfall som hyresnämnden godkänt vid tidigare bedömningar och brukar användas av de flesta brf och hyresvärdar. Det vill säga att om det föreligger så kallade beaktansvärda skäl så kan styrelsen ge tillstånd till uthyrning. Beaktansvärda skäl är bland annat studier på annan ort, egen eller närståendes sjukdom vilket innebär att man måste vårdas/bo på annat håll/annan ort eller provboende med sambo.

Se mer på exempelvis:
http://www.egenhard.com/wp-content/uploads/2012/08/Beaktansv%C3%A4rda-sk%C3%A4l-f%C3%B6r-andrahandsuthyrning.pdf

Vad som alltid gäller:

Uthyrning i andra hand utan godkännande medför att föreningen är berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning. Se även våra nya stadgar 36§ P 3.

All andrahandsuthyrning måste först ansökas hos föreningsstyrelsen för att få ett godkännande. Ring våra ekonomiska förvaltare MBF för aktuell blankett tel. 021-40 33 00. Fyll i denna blankett och lämna den till styrelsen i brevlådan eller till enskild ledamot. Tillstånd gäller maximalt ett år.

Att noteraär att föreningen godkänner delat ägande. Föreningen har godkänt ägande ned till 10% av en brf-andel. Dock måste det alltid finnas en köpehandling/ett gåvobrev eller annan överlåtelsehandling som skall registreras på sedvanligt sätt via styrelsen.

Vill du veta mer kontakta oss gärna!

 

Hälsningar
Styrelsen Brf Hoppet 44

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lagmansbladet april 2013:

Garantibesiktning efter stambyte

Garantibesiktning efter stambytet kommer att börja 2013-04-29, se separat info.

Vårstädning

Lördagen den 27 april kl 10.00 - 13.00 är det vårstädning, grillen tänder vi kl 13.00, vi bjuder på korv, dricka, kaffe och fikabröd – alla hjärtligt välkomna!!

Grovsoprummen kommer att vara öppna

Inglasning av balkonger

Nu har samtliga inglasade balkonger fått slutbesked från kommunen.

Vi har också gått ut med intresseanmälan om det är fler som vill få balkongen inglasad.
Gripsholms Total Ab har lämnat följande priser;
Lilla balkongen - 24 000 kr ink. moms
Stora balkongen – 27 000 kr ink. moms
Sedan tillkommer bygglovskostnaden och den delas lika på dem som ansöker om bygglov.

Maila alt. lämna lapp i styrelsens brevlåda senast 25 april om intresse för inglasning finns.

Sandsopning

Nästa vecka kommer området att sandsopas.

Övrigt

Många av klagomålen som kommit in under vintern har handlat om att det luktar rök i lägenheten och företrädesvis i badrummet – en vädjan är att man inte röker i närheten av fläktar o dyl.

Även alla fimpar som kastas ut från balkonger och landar på grannens balkong samt i rabatter och gräsmattor får vi många klagomål på.

Till sist tvättstugan;

Vi har satt upp en liten checklista som ett litet kom-ihåg, ALLA MÅSTE STÄDA EFTER SIG - ingen annan gör det.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lagmansbladet september 2012:

Inglasning balkonger

Nu är bygglovet inlämnat och Gripsholms Teknik har varit och mätt upp balkongerna.

Extra stämma

Datum för stämman är den XX-XX-XX i Folkets Hus. Se mer information som kommer i brevlådorna.

Cykelrummen

Nu har vi plockat bort de cyklar som hade sin lilla lapp kvar och dessa magasineras minst 2 månader, om någon skulle ha missat att hämta sin lapp.

Trädgårdsgruppen

Finns det några intresserade av att bygga om vår grillplats?

Grovsoprum

I samband med höstens städdag kommer vi att öppna upp grovsoprummet i 29:an så att alla kan slänga sina grovsopor – vi bjuder på korv och fika.

Förråd

Nu kommer vi att börja inventera förråden som är i källare/vind. Det kommer att delas ut en ”talong” med lägenhetsnummer till samtliga lägenhetsinnehavare som man sedan sätter på sin förrådsdörr. Arbetet påbörjas i slutet av september.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lagmansbladet augusti 2012:

Inglasning balkonger

NN har nu fått bygglov på sin balkong, och man har nu monterat och i augusti kommer man att kunna komma och titta och bestämma sig. Leveranstiden är ca 8 veckor och ca pris är 26.000 exkl bygglov, pris för bygglov är ännu inte klart.

Här kommer några noteringar om vad som kom upp på stämman på övriga diskussionsfrågor.

Extra stämma

Information om extra stämma angående stämma för stadgeändring.

Allmän frågeträff

Många eftersöker en allmän frågeträff och det tycker vi nog alla att det har saknats. Vi vill göra om den gamla föreningslokalen så att vi kan använda den bättre, bl a till att träffas och diskutera i. Finns synpunkter på vad den skall användas till maila eller lägg lapp i brevlådan

Cykelrummen

Vi kommer att märka upp samtliga cyklar som står i våra cykelrum, efter 30 dagar tas de bort som inte har ”plockat” sin lapp.  Cyklarna kommer efter det att förvaras i ca 2 månader.

Nya raka cykelställ önskades, vi tittar vad marknaden har att erbjuda.

Fasaden/Fönster/Ventilation

 • En del tycker att det drar mycket från fönstren, vilket gör att man måste höja värmen under den kalla årstiden, källarfönstret i 11:an, fläckar i tak, inglasade balkonger.
 • Vi ser över fönsterfrågan, behöver de kanske drevas.
 • I 11:an det krossade källardörrfönstret ersätts med  plexiglas.
 • Fläckar i taket, som en del har, beror enligt BTH bygg på att vi har dålig ventilation. För information så är ventilationen besiktigad efter stambytet med resultatet XXX.
 • Information från NN ang inglasningen av balkongerna är att ett möte med byggnadsnämnden är inbokat inom 2-3 veckor. Han kommer att sätta upp lapp på anslagstavlan med mer info.

Städning

Städschema i porten efterfrågades och det skall vi ordna med städbolaget, synpunkter på ”doften” från rengöringsmedlet tar vi också med dem om de kan byta.

Tips om fönstren kärvar

Vinkla in fönstret och smörj med 5:56 eller liknande i skenan på fönstrets ovansida.

Trädgårdsgruppen

De vill få en årsbudget på 20.000:-, då är trädfällningen exkluderad. Fortfarande vill de få med fler som vill engageras sig i vår utemiljö, meddela styrelsen om intresse finns.

Vårstädning och container

Lördagen den 12 maj var det städdag – Stor tacka till alla ni som ställde upp och gjorde våra gemensamma ytor trivsamma.

Trivselregler

 • Tvättstugan är ju ett kärt ämne och vi är många som ha synpunkter på bl a städningen. Det man skall tänka på är att alltid göra rent filter i tumlare samt i städskåp, (sitter i taket), sopa samt skura av golvet, torka av maskinerna med fuktig trasa, inte ha mangelduken upprullad, att lämna tvättstugan i rätt tid. De nya ”blå” svabbarna är tvättbara så den som får en maskin över får gärna tvätta den.
 • Störningar skall alltid polisanmälas, om sedan styrelsen får polisanmälan så kan man lättare agera.
 • Borrning, spikning mm bör ske dagtid vardagar – men tänk även på att en del arbetar natt .
 • Grillning får inte ske på balkongen – använd grillplatsen.
 • Vi håller givetvis rent runt oss och lägger därför fimpar i askkoppar, skräp i papperskorgar, större sopor såsom ex kartonger, möbler, vitvaror, elektronik lämnas på återvinningscentral.

Styrelsen önskar en fortsatt trevlig sommar!!

 

Skicka dina tips, ideer och önskemål till brf.hoppet@bredband.net

För större bilder - klicka på dem.

 

Vädret Huddinge

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)