Hjälp A-Ö

Avgift
Aviseras per kvartal och dras med autogiro eller faktura. Förvaltas av MBF (Mälardalens Bostadsrättsförvaltning).

Balkonger
Inglasning har tidigare skett, är man intresserad av att göra det kontakta styrelsen för mer information.

Brandvarnare
Föreningen ansvarar för att det finns minst en brandvarnare installerad i varje lägenhet. Den boende är i sin tur ansvarig för skötsel och underhåll av brandvarnaren, till exempel batteribyte.

Bredband
Se Tv, bredband & telefoni

Cykelrum
Cykelrum finns på källarplan i Lagmansvägen 11 och 29. Din ”droppe” ger dig åtkomst till cykelrummet.

Ekonomisk förvaltning
Mälardalens Bostadsrättsförvaltning Tel: 021-40 33 00

Elavgifter
Fastigheten har 4 st gemensamma elabonnemang. Förbrukning mäts (mätare finns i alla lägenheter och lokaler) och debiteras på månads/hyresavin i efterskott.

Fastigheten
Föreningen består av 152 lägenheter och 9 lokaler och innefattar Lagmansvägen 11-29 samt Hörningsnäsvägen 16.

Fastighetsvård
AMW Fastighetsvård AB Tel: 08-88 51 88 vardagar mellan kl 7:00-9:00 (övrig tid telefonsvarare) E-mail: a.m.w@telia.com Ansvarig fastighetsskötare är Anders Wetterström.

Fläkt
Endast kolfilterfläkt får installeras.

Förråd
Till samtliga lägenheter finns ett förråd. Boende på Lagmansvägen 11 och 29 hittar dessa på plan K och S. Boende i radhuslängan har sina förråd inne i lägenheten. Extra förråd finns ofta till uthyrning, kontakta styrelsen.

Felanmälan
Vid akuta ärenden vänder man sig till fastighetsskötaren eller jouren, icke akuta ärenden eller om du är osäker vart ärendet ska, kontakta styrelsen.

Grillning
Grillning är EJ tillåten på balkongerna. Grillplats finns på ”baksidan” nedanför radhuslängan.

Grovsoprum
Föreningen har inga grovsoprum. Grovsopor hänvisas till återvinningsstationerna. Se mer information www.brfhoppet44.n.nu/sopor

Gym
Det finns ett litet gym i anslutning till Lokalen, Lagmansvägen 11, plan S. Är du intresserad av att nyttja gymmet, skriv ut informationsbladet som ska undertecknas och lämnas tillbaka till oss innan vi beviljar behörighet. Kan du inte skriva ut det så maila oss så lägger vi det i din brevlåda. 

Hissjour
Hissen AB felanmälan 08-6184848. OBS! Om fara ej föreligger eller om hissen fungerar, vänta till nästkommande vardag med felanmälan.

Hushållssopor
Kärl för hushållssopor finns vid entrén Lagmansvägen 11 samt utanförkällaringång Lagmansvägen 29.

Husdjur
Får ej förorena inom området.

Information
Information till medlemmarna finns på hemsidan, går ut via meddelande på anslagstavlor (som sitter vid båda entréerna i både 29:an och 11:an) eller läggs direkt i brevlådan.

Jour
AB Jourmontör (Securitas) Tel: 08-657 77 20 OBS: Jouren åtgärdar endast fel där skada på egendom föreligger.

Kontakt
Styrelsen kan du nå per e-post, brf.hoppet44@gmail.com , via telefon på nummer 070-055 60 88 (ofta telefonsvarare) eller via meddelande i vår brevlåda, Lagmansvägen 29 bv.

Lekplats
En lekplats samt basketplan finns vid fastigheten nedanför slänten.

Lokalen
Samlingslokal finns i 11:an och kan lånas av boende till dop, barnkalas, föreläsningar mm För lån - kontakta föreningen

Månadsavgift
Som bostadsrättsinnehavare betalar du din månadsavgift i förskott.

Möten
Styrelsemöten sker en gång per månad. Årstämman är på våren.

Motioner
Kan lämnas under året till styrelsen.

Nyckelbricka (Droppe)
För beställning av extra droppe eller anmälan av förlust av droppe, ta kontakt med styrelsen. Ny/Extra droppe fås mot en kostnad på 150 kr.

Nyckeltub
När man blir ombedd att hänga sin nyckel i tuben skall endast 1(en) nyckel hängas in med varken droppe eller annat på då den annars kan fastna.

Ombyggnad
I föreningens stadgar återfinns information om vad som gäller vid förändringar i lägenheterna. Ombyggnader som berör väggar, rördragning samt ventilation måste alltid anmälas till styrelsen innan arbetet påbörjas. Tänk på din omgivning vid störande arbeten och utför dem på hänsynsfulla tider, exempelvis vardagar kl 7-19 och helger kl 10-19.

Parkering
Föreningen har parkeringsytor med totalt 85 parkeringsplatser. Normalt finns viss kö. Parkeringarna är belägna på framsidan av radhuslängan på Lagmansvägen, på Hörningsnäsvägen 16 samt nedanför Lagmansvägen 29 vid sopkärlen. Kostnad 275-365 kr/mån. För att hyra en parkeringsplats ta kontakt med styrelsen. Några platser finns för elbilsladdning, fn uthyrda men kontakta styrelsen vid intresse.

Parkeringen på Lagmansvägen innehåller också några avgiftsbelagda besöksparkeringar.

Ser du en bil inom området som står där det inte är tillåtet eller som har ockuperat din hyrda plats kan du ringa Aimo Park. De kan då ge dig ett tillfälligt tillstånd att stå på betalplatserna. Tel nr 0771-96 90 01.

Fri "gatuparkering" finns längs Lagmansvägen på kvällar och helger. Fri "gatuparkering" finns också på Hörningsnäsvägen samt omgivande gator. 

Porttelefon
Om du vill ha ditt telefonnummer kopplat till porttelefonen, så skicka en e-post till styrelsen med ditt lägenhetsnummer (det nummer som står ovanför din lägenhetsdörr) och ditt telefonnummer så ordnar vi det.

Störning 
Om du som boende upplever störning av något slag, skriv ned datum, klockslag och lägenhetsnummer samt vad störningen består av. Använd störningsrapporten som du fyller i, spara ner och mejla till brf.hoppet44@gmail.com . Ange också om du varit i kontakt med den störande. Det går också bra att skicka informationen till styrelsen via mejl eller genom brev i vår brevlåda, men vi ser helst att störningsrapporten används. Dokumentationen behövs för eventuell åtgärd. Vid allvarlig skada eller störning kontakta polisen. Be att få en kopia på polisanmälan och lämna till styrelsen.

Ska du som boende till exempel ha fest eller liknande där ljudnivån kan öka från det normala – tänk på att meddela dina grannar och visa hänsyn.

Styrelse
Styrelsen kan maximalt bestå av 5 ledamöter och 3 suppleanter. För aktuell styrelse, se hemsidan.

Säkerhetsdörr
Föreningen har avtal med Secor, ett bolag i Daloc-koncernen. Avtalet ger dig som medlem i vår förening rabatt vid köp av en ståldörr laminat mahogny, enfärgad. Daloc standard NCS.

Pris cirka 15 000 kr (inkl montering).
Glöm inte att ange att du måste ha en nyckeltub på dörren om du beställer en säkerhetsdörr.

www.secor.se
Telefon 020-440 450

Städdag
Hålls 2 gånger om året då vi röjer och gör fint runt våra fastigheter.

Skadegörelse & Klotter
Bör genast anmälas till styrelsen.

Trädgårdsgrupp
I föreningen finns en trädgårdsgrupp som sköter om planteringarna runt fastigheterna samt planerar våra städdagar. Vill du vara med? Anmäl ditt intresse till styrelsen.

TV, bredband och telefoni
I fastigheten finns nät från både Tele 2 (fd Comhem) och Stockholms Stadsnät. För utbud, se respektive leverantörs erbjudanden. I månadsavgiften/hyran ingår ett basutbud från Tele2 vad gäller TV-kanalerna och fritt bredband från Stockholms Stadsnät.

Felanmälan/abonnemang:

ComHem Tel: 90 222

www.tele2.se 

Stockholms Stadsnät Tel: 08-501 220 10

www.stockholmsstadsnät.se 

Tvättstuga
Det finns 3 st tvättstugor i föreningen.

2 st Lagmansvägen 11 våning S (Tvättstuga 1 kan bokas av boende i 11:an.) (Tvättstuga 2 kan bokas av boende av samtliga i föreningen inkl radhuslängan.)

1 st Lagmansvägen 29 våning S (Kan bokas av boende i 29:an.)

Bokning kan ske genom bokningspaneler i fastigheten eller via webben. Du kan ha maximalt 1 pass bokat i taget. Bokningspanel I både 11:an och 29:an återfinns bokningspanelerna på våning S utanför tvättstugan. Du behöver din ”droppe” för att kunna boka tvättstugan på bokningspanelen. Webben: Tvättstugan kan också bokas via vår webbplats www.brfhoppet44.se Användarnamn är ditt 5-siffriga lägenhetsnummer. Lösenordet är desamma som lägenhetsnumret till dess du själv väljer ett nytt lösenord.

Utemiljö
Fastigheten har ca 5 minuters gångväg till kommunikationer, lekplats, centrum, skolor och elljusspår.

Uthyrning i andra hand
För uthyrning i andra hand krävs alltid styrelsens tillåtelse. Blankett för ansökan finns hos vår förvaltare, se MBF.se https://mbf.se/wp-content/uploads/2019/10/Andrahandsuthyrning-formul%C3%A4r-reader.pdf

Anledning skall alltid tydligt anges. Det ska alltid finnas särskilda skäl för uthyrning i andra hand. Juridisk person godkänns ej.

Om skälen är studier eller utlandstjänstgöring skall intagningsbesked eller tjänstgöringsintyg bifogas tillsammans med ansökan.

Beviljas maximalt ett år. Om studier eller tjänstgöring på annan fortgår skall ny ansökan med aktuella handlingar inges på nytt.

Andrahandsuthyrning beviljas endast till den person som anges på ansökan. Om personen flyttar innan beviljad tid gått ut och ny person ska hyra, måste ny ansökan insändas.

Namnlappar eller liknande avseende andrahandshyresgästen får aldrig fästas på dörr eller på tavla vid entré. Andrahandshyresgästen skall ange c/o adress i stället.

Kostnad enligt stadgar 10 % av prisbasbelopp per år tas ut månadsvis av medlemmen.

Varmvatten
Varmvattenförbrukning mäts löpande och debiteras löpande i samband med avgiftsavisering. 

Återvinning
Föreningen har inga utrymmen för återvinning av tidningar, glas, plast etc. Närmaste plats för sådan återvinning finns på Kommunalvägen vid "Grillpalatset" och järnvägen.

Skicka dina tips, ideer och önskemål till brf.hoppet44@gmail.com

För större bilder - klicka på dem.

 

Vädret Huddinge

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)